LOUD 2023 IS OUT NOW
Magazine progress 100%

Pääkirjoitus LOUD 2023

Yhdessä Kasvotusten

Viimeisen parin vuoden aikana jokainen opiskelija on kohdannut toimivuudet ja haasteet, joita etäopiskelu aiheuttaa ryhmätyöskentelyssä. Joten on ollut virkistävää tulla työstämään LOUD-lehteä muiden kanssa koululle. LOUDin tekemisen keskiössä on yhteistyökulttuuri, koska tiimejä on useita ja ne edistävät asioita limittäin lehden sisältöön liittyen. Vaikka tietokoneella työskentely on suuressa osassa lehdentekoa, ajatuksien vaihtaminen ja yhdessä tekeminen on ollut huomattavasti helpompaa luokassa kasvotusten tiimin jäsenten kanssa. 

Tämän vuoden LOUDia on ollut tekemässä 25 kulttuurituottaja-, kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomi- sekä vaihto-opiskelijaa. Eri taustoista tulevat lehden tekijät ovat monipuolistaneet uniikeilla tietotaidoillaan yhteistä tekemistä. Kirjoittajien elämäntilanteet ja mielenkiinnon kohteet näkyvätkin lehden artikkeleiden sisällöissä tarinallisesti sekä kokemuksellisesti. Lehden toimitus toivottaa mielenkiintoisia sekä mukavia lukuhetkiä ilmiöihin, tarinoihin ja inspiraatioon liittyvien juttujemme parissa.  

Together face to face

Over the past couple of years, every student has encountered the opportunities and challenges that distance education has caused in teamwork. So it has been refreshing to come to work on LOUD magazine along with others at the school. At the heart of making LOUD is a collaborative culture of working together, as there are several teams and they contribute to the content of the magazine in an overlapping way. Although working with a computer is a big part of the magazine making process, exchanging ideas and working together has been much easier in class face-to-face with the team members. 

This year’s LOUD has been produced by twenty-five students in the fields of cultural management, library and information services, and our exchange students. Contributors from a variety of backgrounds have diversified the knowledge base of the magazine and contributed in unique ways to the joint work. The authors’ life situations as well as interests are reflected in the content of the magazine’s articles in both narrative and experiential terms. The magazine’s editorial team wishes you a intriguing and enjoyable reading experience with our articles filled with phenomena, stories and inspirational themes.